facebook
youtube

Cenntro Electric Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 24 C, 02-220 Warszawa

Godziny pracy

Pon - Pt : 09:00 do 17:00

Szybki kontakt

+48 502 226 652, +48 502 226 418

AKTUALNOŚCI

Cenntro Electric Group ogłasza nieaudytowane wyniki finansowe za II kwartał 2023 roku

Przychód netto za II kwartał 2023 roku wzrósł o 32% do 4,2 milionów dolarów

Ilość sprzedanych pojazdów wzrosła kolejno o 82% do 235 pojazdów

Marża zysku brutto wzrosła o 2,180 punktu bazowego do 27,1%

Średnia cena sprzedaży wzrosła o 11% do około 18,6 tysięcy dolarów

14/08/2023, FREEHOLD, N.J. (BUSINESS WIRE) --  Cenntro Electric Group Limited (NASDAQ: CENN) (“Cenntro” lub “Spółka”), wiodąca spółka technologii pojazdu elektrycznego z zaawansowanymi, sprawdzonymi na rynku użytkowymi pojazdami elektrycznymi (“ECVs”), ogłosiła dzisiaj swoje wyniki finansowe za drugi kwartał, który skończył się 30 czerwca 2023 roku.

Wybrane najważniejsze dane operacyjne i finansowe za II kwartał 2023

  • Przychód netto wynoszący 4,2 miliony dolarów wzrósł o 32% rok do roku.
  • Wielkość sprzedaży wzrosła o 26% rok do roku i o 82% kolejno kwartał do kwartału do 235 pojazdów.
  • Średnia Cena Sprzedaży (“ASP”) wzrosła o 11% rok do roku do około 18600 dolarów.
  • Skorygowana EBITDA dla II kwartału 2023 roku jest stratą wynoszącą 12,5 milionów dolarów w porównaniu do straty wynoszącej 12,2 milionów dolarów dla II kwartału 2022 roku.
  • Cenntro podpisało umowę o współpracy z EAVX, Oddziałem JB Poindexter& Co Inc., aby rozwijać innowacyjne i wiodące w branży, w pełni elektryczne rozwiązania ostatniej mili oraz ciężarowe rozwiązania pracy zawodowej.
  • Otrzymany certyfikat wydany przez Kalifornijską Radę ds. Zasobów Powietrza (ang. CARB - the CalifornianAirResources Board) dla modelu serii LS400 oraz modelu serii Metro®, umożliwiający pojazdowi branie go pod uwagę przy przyznawaniu zachęt finansowych, w tym Kalifornijskiego Bonu Projektu Motywacyjnego dla Ciężarówek i Autobusów Hybrydowych i Bezemisyjnych (ang. the California Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project (“HVIP”)).
  • Cenntro zostało uznane za Producenta Czystego Ekologicznie Pojazdu (ang. CleanVehicleManufacturer) przez Amerykański Urząd Skarbowy (ang. the U.S. InternalRevenue Service), co pozwoli pojazdom Cenntro kwalifikować się do ulg w podatku transportowym wynoszących aż do 40000 dolarów, zgodnie z przepisem prawa podatkowego USA (ang. InternalRevenueCode) (IRC) 45W.
  • Ogłoszono powstawanie nowego zakładu montażowego w Ontario, w stanie Kalifornia, który zostanie uruchomiony w trzecim kwartale 2023 roku, aby nastawić spółkę do przyszłej sprzedaży na Zachodnim Wybrzeżu, wiodącym rynku dla zastosowania pojazdu elektrycznego.
  • Rozpoczęto sprzedaż na rynku Ameryki Centralnej i na rynku karaibskim modelu serii Logistar® 100 i modelu serii Logistar® 260.

“Tempo naszej sprzedaży w drugim kwartale w dalszym ciągu rosło, ponieważ od pierwszego kwartału 2023 roku rozwinęła się dystrybucja. Zostaliśmy również zakwalifikowani jako Producent Użytkowego Czystego Ekologicznie Pojazdu przez Amerykański Urząd Skarbowy, a model serii LS400 oraz model serii Metro otrzymały certyfikat wydany przez Kalifornijską Radę ds. Zasobów Powietrza. Oba działania torują drogę naszym pojazdom do znaczących programów motywacyjnych na amerykańskim rynku,” powiedział Peter Wang, Prezes i Dyrektor Generalny Cenntro,” Łącznie niniejsze programy motywacyjne sprawią, że ceny nabycia naszych pojazdów będą bardziej konkurencyjne i opłacalne dla przedsiębiorstw szukających sposobów na zelektryfikowanie swoich flot. Pojazdy dopuszczone do programu HVIP kwalifikują się do otrzymania bonów pieniężnych, aby zmniejszyć całkowity koszt dla nabywcy. Niniejsza certyfikacja nabiera większego znaczenia z ostatnim rozporządzeniem Zaawansowana Czysta Ekologicznie Ciężarówka (ang.   Advanced Clean Truck regulation) Kalifornijskiej Rady ds. Zasobów Powietrza, które będzie wprowadzać wymóg, iż wszystkie lokalne dostawy i rządowe floty muszą być zeroemisyjne do 2036 roku.

“Opierając się na naszych wynikach z pierwszego kwartału, wraz z rozwojem naszego asortymentu pojazdów, rozwojem naszych możliwości montażu w Stanach Zjednoczonych oraz naszą kwalifikacją do zachęt rządowych zarówno w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, wyrażamy optymizm co do tego, iż nasz wzrost tempa sprzedaży będzie postępował dalej nawet wśród obecnego niepewnego otoczenia gospodarczego i środowiska łańcucha dostaw.

“W dalszym ciągu rozwijamy naszą linię produktu, aby sprostać różnorodnemu zapotrzebowaniu na nasze pojazdy elektryczne. Podczas drugiego kwartału ogłosiliśmy strategiczną współpracę z EAVX, oddziałem JB Poindexter & Co Inc., która skoncentruje się na scalaniu ich użytkowych ciężarowych nadwozi z w pełni elektrycznymi kabinami z podwoziem modeli Cenntro serii LS300 i LS400.

“Nasz ostatni komunikat informuje, że nowy zakład w Kalifornii  będzie naszym trzecim zakładem montażowym w Stanach Zjednoczonych, dołączając do zakładów montażowych w Jacksonville, w stanie Floryda, oraz w Howell, w stanie New Jersey. Z certyfikatem wydanym zarówno dla modelu serii LS400 i modelu serii Metro przez Kalifornijską Radę ds. Zasobów Powietrza jesteśmy teraz gotowi, by rozwijać naszą sprzedaż w stanie Kalifornia, jednym z największych rynków w Stanach Zjednoczonych.

“Patrząc w przyszłość, w dalszym ciągu sytuujemy Cenntro tak, aby zdobyło udział w rynku z różnorodnym i innowacyjnym asortymentem w pełni elektrycznych pojazdów i ze zwiększonym geograficznym obszarem działania dla produkcji, dystrybucji oraz infrastruktury usług. Dzięki połączeniu naszego hybrydowego Centrum Pojazdu Elektrycznego oraz modelu sprzedaży partnera dystrybucji zaczynamy zyskiwać uznanie klientów,” zakończył Wang.

Edmond Cheng, Dyrektor Finansowy dodał, “w drugim kwartale 2023 roku wielkość sprzedaży naszych użytkowych elektrycznych pojazdów wzrosła o 26% rok do roku do 235 z 186 w tym samym okresie 2022 roku. Jednocześnie osiągnęliśmy wzrost przychodu netto wynoszący 32% do około 4,2 milionów dolarów dla drugiego kwartału 2023 roku w porównaniu do 3,2 milionów dolarów w tym samym okresie 2022 roku. Wzrost przychodu netto jest głównie związany z około 1,3 milionowym wzrostem w przychodzie ze sprzedaży pojazdu.

“Średnia cena sprzedaży wyniosła około 18,6 tysięcy dolarów w drugim kwartale 2023 roku, wzrosła o 11% z około 16,9 tysięcy w drugim kwartale 2022 roku. W dalszym ciągu korzystamy z przejścia na model krajowej bezpośredniej sprzedaży oraz wprowadzenia na rynek nowych modeli w tym modelu serii LS100, modelu serii LS200, modelu serii LS260 i modelu serii Teemak. Ponadto, marża brutto dla trzech miesięcy które skończyły się 30 czerwca 2023 roku i dla 2022 roku wyniosła odpowiednio około 27,1% oraz 5,3%. Wzrost naszego zysku brutto był rezultatem (i) spadku odpisu wartości zapasów wynoszącym 0,6 miliona dolarów w drugim kwartale 2022 roku w porównaniu do braku odpisu wartości zapasów w drugim kwartale 2023 roku oraz (ii) zrealizowanej marży brutto nowowprowadzonego na rynek modelu serii LS260 dla trzech miesięcy kończących się 30 czerwca 2023 roku, w których dopiero co zaczęliśmy wprowadzać na rynek model serii LS260 w Europie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze nowowprowadzone modele, w szczególności model serii LS260, wchodzą na europejski rynek.

“Na dzień 30 czerwca 2023 roku w naszym bilansie wykazaliśmy około 60,4 milionów dolarów w środkach pieniężnych i w ekwiwalentach środków pieniężnych. Posiadaliśmy również 2,6 milionów dolarów należności, 41,8 milionów dolarów w zapasach, w tym z około 29,8 milionów dolarów w zapasach produktów gotowych oraz około 30,5 milionów dolarów w lokatach we właścicielskich papierach wartościowych na dzień 30 czerwca 2023 roku,” zakończył Cheng.

Wyniki Finansowe Drugiego Kwartału 2023 Roku

Przychody Netto

Przychód netto wyniósł 4,2 miliony dolarów dla trzech miesięcy kończących się 30 czerwca 2023 roku, jest to wzrost wynoszący 32% z 3,2 milionów w drugim kwartale 2022 roku. Wzrost był przede wszystkim spowodowany wzrostem sprzedaży pojazdów i podniesieniem wartości średniej ceny sprzedaży.

Zysk Brutto

Zysk brutto wyniósł 1,1 miliona dolarów w drugim kwartale 2023 roku, w porównaniu z zyskiem brutto wynoszącym około 0,2 miliona dolarów w drugim kwartale 2022 roku. Marża brutto wyniosła 27% w drugim kwartale 2023 roku, w porównaniu z 5% w drugim kwartale 2022 roku. Wzrost naszego ogólnego zysku brutto został uzyskany przez zmniejszenie stanu zapasów, zidentyfikowane w trzech miesiącach kończących się 30 czerwca 2023 roku w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku. Nasza marża brutto sprzedaży pojazdów dla trzech miesięcy kończących się 30 czerwca 2023 roku oraz dla 2022 roku wyniosła odpowiednio 26,4% i 2,7%. Wzrost naszego zysku brutto dla sprzedaży pojazdów był głównie przypisany i) zrealizowanej marży brutto dla modelu serii Metro, która wyniosła około 17,8% dla trzech miesięcy kończących się 30 czerwca 2023 roku w porównaniu do –12,8% w tym samym okresie 2022 roku, w tym odpisowi wartości zapasów który wyniósł około 0,6 miliona dolarów dla drugiego kwartału 2022 roku oraz ii) zrealizowanej marży brutto nowowprowadzonego na rynek modelu serii Logistar®260 dla trzech miesięcy kończących się 30 czerwca 2023 roku.

Koszty Operacyjne

Koszty operacyjne ogółem wyniosły około 14,2 miliona dolarów w drugim kwartale 2023 roku, w porównaniu z 14,9 milionami dolarów w drugim kwartale 2022 roku. Gdy w dalszym ciągu inwestujemy środki w nasz Marketing i Sprzedaż oraz Badania i Rozwój, utrzymujemy ścisłą kontrolę nad Kosztami Ogólnymi i Administracyjnymi.  Wzrosty kosztów Marketingu i Sprzedaży oraz Badań i Rozwoju były zrównoważone przez spadek kosztów Ogólnych i Administracyjnych.

Strata Netto Związana z Akcjonariuszami Spółki

Strata netto wyniosła około 14,1 milionów dolarów w drugim kwartale 2023 roku, w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 13,1 milionów dolarów w drugim kwartale 2022 roku.

Bilans

Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych wyniosły około 60,4 milionów dolarów na dzień 30 czerwca 2023 roku, w porównaniu ze 154,0 milionami dolarów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Skorygowana EBITDA1

Skorygowana EBITDA wyniosła około (12,5) milionów dolarów w drugim kwartale 2023 roku, w porównaniu ze Skorygowaną EBITDA wynoszącą (12,2) milionów dolarów w drugim kwartale 2022 roku.

Skorygowana EBITDA jest określana jako dochód netto (lub strata netto) przed kosztami odsetek netto, kosztami podatku dochodowego, deprecjacją oraz amortyzacją skorygowana dalej by wykluczyć wpływ kosztów w związku z płatnościami w formie akcji własnych oraz innych kosztów jednorazowych w tym  kosztów powiązanych z Nabyciem TME, kosztów powiązanych z jednorazową płatnością przejętą od oryginalnej Naked Brand Group, utraty wartości firmy, opłaty za emisję obligacji zamiennych, straty na wykupie zamiennych weksli własnych, straty na realizacji warrantów oraz zmianie wartości godziwej zamiennych weksli własnych i pochodnego zobowiązania. Prezentujemy Skorygowaną EBITDA, ponieważ uważamy ją za ważną miarę uzupełniającą naszych wyników oraz sądzimy, iż jest często używana przez analityków papierów wartościowych, inwestorów oraz inne zainteresowane strony w ocenie spółek w naszym przemyśle. Zarząd sądzi, że zrozumienie przez inwestorów naszych wyników jest zwiększone przez włączenie tego wskaźnika finansowego nieprzewidzianego w GAAP jako rozsądnej podstawy dla porównywania naszych bieżących wyników operacyjnych.

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu przepisów dotyczących „bezpiecznej przystani” amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi. Takie stwierdzenia mogą, ale nie muszą być, identyfikowane za pomocą słów takich jak „może”, „wierzy”, „przewiduje”, „może”, „powinien”, „zamierza”, „planuje”, „będzie”, „cel(e),” „może”, „oczekuje” „oczekuje(a),” „oszacuj(e),” „projekt(y),” „prognoza'', „pozycjonowany”, „w przybliżeniu”, „potencjał”, „cel”, „strategia”, „perspektywy” i podobne wyrażenia. Przykłady stwierdzeń dotyczących przyszłości obejmują między innymi: oświadczenia dotyczące możliwości montażu i dystrybucji, zdecentralizowanej produkcji oraz w pełni zdigitalizowanych rozwiązań w zakresie autonomicznej jazdy. Wszystkie takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na aktualnych przekonaniach, oczekiwaniach i założeniach kierownictwa oraz podlegają ryzyku, niepewności i innym czynnikom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki znacznie różnią się od wyników wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym komunikacie. Dodatkowe czynniki ryzyka i niepewności, które mogą mieć wpływ na stwierdzenia dotyczące przyszłości Cenntro, można znaleźć w ujawnieniach zawartych w publicznych zgłoszeniach Cenntro w SEC, w tym w „Czynnikach ryzyka” w Cenntro Raport roczny na formularzu 20-F złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 25 kwietnia 2022 r., z którym można się zapoznać na stronie www.sec.gov.

8

8

Modeli
Pojazdów

32

32

Kraje
Certyfikowane

6

6

Fabryk
Montażowych

238

238

Przyznanych
Patentów