facebook
youtube

Cenntro Electric Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 24 C, 02-220 Warszawa

Godziny pracy

Pon - Pt : 09:00 do 17:00

Szybki kontakt

+48 502 226 652, +48 502 226 418

AKTUALNOŚCI

Przychody netto za pierwszy kwartał 2023 wzrosły o 90% do 3,5 miliona dolarów

25/07/2022, FREEHOLD, N.J. (BUSINESS WIRE)

Cenntro Electric Group Ogłosiła Nieaudytowane Wyniki Finansowe za Pierwszy Kwartał 2023

Cenntro Electric Group Limited (NASDAQ: CENN), (“Cenntro” lub “Spółka”), wiodąca spółka technologii pojazdu elektrycznego z zaawansowanymi, sprawdzonymi na rynku użytkowymi pojazdami elektrycznymi (“ECVs”), ogłosiła dzisiaj swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał, który skończył się 31 marca 2023.

Wybrane najważniejsze dane operacyjne i finansowe za pierwszy kwartał 2023

  • Przychody netto wynoszące 3,5 miliona dolarów wzrosły o 90% rok do roku w związku z wyższymi średnimi cenami sprzedaży i rozwiniętą strategią wejścia na rynek, która zawiera bezpośredni model sprzedaży w kraju.
  • Rozpoczęta produkcja modelu serii LS400, Teemak oraz użytkowych elektrycznych ciężarówek serii Metro na nowych 9290,304 m2 (100 000 sq. ft.) zakładu montażowego Spółki w Jacksonville, FL (w stanie Floryda).
  • Rozpoczęta produkcja modelu serii LS400 i użytkowych elektrycznych ciężarówek serii Metro na 3716,122 m2 (40 000 sq. ft.) zakładu montażowego Spółki w Howell, NJ (w stanie New Jersey), na których 2322, 576 m2 (25 000 sq. ft.) jest przeznaczonych na model serii LS400 a pozostałe 1393, 546 m2 (15 000 sq. ft.) jest przeznaczonych na inne modele.
  • Rozpoczęty montaż i produkcja akumulatorów przy użyciu litowo-żelazowo-fosforanowych (“LFP”) ogniw akumulatorowych oraz technologii zarządzania firmowym akumulatorem w naszych amerykańskich i niemieckich zakładach dla linii pojazdu Metro.
  • Pięć nowych pojazdów miało swoje światowe premiery na Targach Elektroniki Użytkowej 2023 (ang. 2023 Consumer Electronics Show (CES®)), jednych z największych światowych targów i wystaw technologicznych.
  • Otrzymany certyfikat wydany przez Kalifornijską Radę ds. Zasobów Powietrza CARB (ang. the Californian Air Resources Board) dla modelu serii LS400, umożliwiający wzięcie pojazdu pod uwagę przy przyznawaniu zachęt finansowych, w tym Kalifornijskiego Bonu Projektu Motywacyjnego dla Ciężarówek i Autobusów Hybrydowych i Bezemisyjnych (ang. the California Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project (“HVIP”)).
  • Wejście na rynki Centralnej i Łacińskiej Ameryki poprzez tworzenie przedstawicielstw handlowych oraz zrealizowanie pierwszych dostaw w Meksyku, Republice Dominikany, Hondurasie i Jamajce.

“Pierwszy kwartał 2023 roku został naznaczony przez rozwój zakładu w Howell, stan New Jersey oraz otwarcie zakładu w Jacksonville w USA, aby wesprzeć popyt, wdrożenie na dużą skalę oraz rozwój sprzedaży na regionalnych rynkach w USA,” powiedział Peter Wang, Prezes i Dyrektor Generalny Cenntro. “Kontynuujemy czynienie znacznego postępu ku naszemu celowi stania się wiodącym projektantem i producentem użytkowych pojazdów elektrycznych, jako że logistyka w łańcuchu dostaw poprawia się wraz z rozpoczęciem produkcji i montażu w pięciu zakładach na całym świecie. Aby dostosować się do naszej strategii wejścia na rynek dla nowego rozwoju, rozbudowaliśmy nasze centra Pojazdu Elektrycznego poprzez dodanie trzech w USA w celu dopełnienia centr Pojazdu Elektrycznego w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Maroku i Republice Dominikany.

“W USA nasze zakłady Pojazdu Elektrycznego zawierają teraz 9290, 304 m2 (100 000 sq. ft.) zakładu w Jacksonville, FL (stan Floryda), przeznaczonego do montażu modeli z serii LS400, Teemak i Metro dla Regionu Południowo-Wschodniego USA. Nasz rozbudowany zakład montażowy w Howell, New Jersey (stan New Jersey) produkuje linie pojazdów LS400 i Metro w przeważającym stopniu dla Północno-Zachodniego Regionu USA. Operacje w obu zakładach obejmują montaż, montaż uchwytów i klamek oraz kontrole przed dostawą.

“Podczas pierwszego kwartału 2023 roku zaczęliśmy również montować i produkować akumulatory używając litowo-żelazowo-fosforanowych (“LFP”) ogniw akumulatorowych oraz naszych technologii zarządzania firmowym akumulatorem w zakładach w Niemczech i USA. Przez wytwarzanie naszych własnych akumulatorów mamy nadzieję na podniesienie wydajności łańcucha dostaw, zwiększenie żywotności akumulatora oraz ostatecznie posiadanie lepszej kontroli nad jednym z najbardziej strategicznych elementów w naszym łańcuchu dostaw.

“Szybko podnosimy naszą krajową bezpośrednią sprzedaż i rozszerzamy strategię wejścia na rynek na całym świecie wraz z uruchomieniem naszych zakładów produkcyjnych w USA. Dostępność linii produktu Cenntro a w szczególności wprowadzenie na rynek naszych modeli z serii LS100 i LS260 umożliwiło Cenntro oraz naszym partnerom-przedstawicielom handlowym dokonanie znacznej penetracji rynku. Podobnie dokonaliśmy postępu w Europie, gdzie modele Cenntro serii LS100, LS200 i LS260 należą teraz do klasy pojazdu N1, które są uprawnione do otrzymania zachęt we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Zachęty i subwencje w Europie wynoszą od 780 Euro do 7500 Euro w zależności od kraju i miasta.

“Patrząc w przyszłość, budujemy silne podstawy, aby wesprzeć wzrost w oparciu o różnorodny asortyment wszystkich pojazdów elektrycznych wraz ze swoją produkcją, dystrybucją i infrastrukturą usług na miejscu. Nasz rozbudowany model wejścia na rynek wraz z naszym modelem bezpośredniej sprzedaży zaczynają zyskiwać poparcie klientów na całym świecie w państwach takich jak USA, Polska, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Maroko oraz Republika Dominikany. W najbliższych miesiącach jesteśmy gotowi przyspieszyć komercjalizację oraz tempo,” dodał na zakończenie Wang.

Edmond Cheng, Dyrektor Finansowy dodał, “Wielkość sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku naszych użytkowych elektrycznych pojazdów zmalała o 14,6% rok do roku do 129 w porównaniu do 151 w tym samym okresie w roku 2022. Podczas gdy nasza ogólna wielkość sprzedaży nie zanotowała wzrostu, wielkość sprzedaży dla naszych nowych modeli, innych niż Metro, wzrosła o około 78% do 112 w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu z 63 w tym samym okresie ubiegłego roku. Te nowe modele umożliwią spółce udział w o wiele większym segmencie rynku na całym świecie niż w powoli rozwijającym się segmencie rynku. Jednocześnie osiągnęliśmy wzrost przychodu netto o 90% do około 3,5 miliona dolarów za pierwszy kwartał 2023 roku w porównaniu do około 1,8 miliona dolarów w tym samym okresie roku 2022. Wzrost w przychodzie netto jest głównie przypisany około 1,1 milionowemu i 0,5 milionowemu wzrostowi odpowiednio w przychodzie ze sprzedaży pojazdu i w przychodzie ze sprzedaży części zamiennych.

“Średnia cena sprzedaży ('ASP') wyniosła około 22,0 tysiące dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku i wzrosła o 93% z około 11,4 tysięcy dolarów w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost naszej średniej ceny sprzedaży był spowodowany naszym przejściem na model krajowej bezpośredniej sprzedaży oraz wprowadzeniem na rynek nowych modeli w tym modeli LS100, LS200, LS260 i Teemak. Na dzień 31 marca 2023 roku w naszym bilansie wykazaliśmy około 91,8 miliona dolarów w środkach pieniężnych i w ekwiwalentach środków pieniężnych. Mieliśmy także 36,5 miliona dolarów w zapasach, na które składa się około 24,8 miliona dolarów w produktach gotowych,” zakończył Cheng.

Wyniki Finansowe Pierwszego Kwartału 2023 roku

Przychody netto

Przychód netto wynosił około 3,5 miliona dolarów dla trzech miesięcy kończących się 31 marca 2023 roku, nastąpił wzrost przychodu o 90% w porównaniu do 1,8 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost był głównie spowodowany wprowadzeniem modeli serii LS100, LS200 oraz LS260 na europejski rynek oraz wzrostem średniej ceny sprzedaży.

Zysk brutto

Zysk brutto wynosił około 0,2 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu z zyskiem brutto około 0,4 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2022 roku. Marża brutto wynosiła 5,6% w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu z 19,8% w pierwszym kwartale 2022 roku. Spadek naszego zysku brutto był spowodowany przez (i) zrealizowaną marżę brutto naszego nowego modelu Logistar 200 rozwijającego swój rynek w Europie w 2023 roku, wynoszącą około 3,5% w porównaniu do marży brutto wynoszącej około 12,7% w tym samym okresie 2022 roku; (ii) nasze nowowprowadzone na rynek modele LS100, LS260 i Teemak, które dopiero co zaczęły badać rynek i w 2023 roku zanotowały ujemne marże brutto wynoszące odpowiednio około 3,6%, 8,4% oraz 8,2%.

Koszty Operacyjne

Koszty operacyjne ogółem wynosiły około 10,8 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu z 9,7 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost ten był głównie spowodowany wzrostem płac i pozostałych kosztów szczególnie wzrostem kosztów w sprzedaży, w inżynierii badania i rozwoju oraz wzrostem kosztów projektu, ponieważ rozwijamy się globalnie jak również ponosimy zwiększone koszty badań i rozwoju po to, aby rozszerzyć naszą ofertę produktową.

Strata netto związana z akcjonariuszami Spółki

Strata netto wyniosła około 11,0 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu ze stratą netto 9,3 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2022 roku.

Bilans

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyniosły około 91,8 miliona dolarów na dzień 31 marca 2023 roku w porównaniu z 154,0 milionami dolarów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Skorygowana EBITDA1

Skorygowana EBITDA wyniosła około (9,2) miliona dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu ze skorygowaną EBITDA wynoszącą (0,8) miliona dolarów w pierwszym kwartale 2022 roku.

Skorygowana EBITDA jest określana jako (strata) netto/dochód netto przed kosztami odsetek netto, kosztami podatku dochodowego, deprecjacją oraz amortyzacją, skorygowana dalej by wykluczyć wpływ kosztów w związku z płatnościami w formie akcji własnych oraz kosztów jednorazowych. Ostrzegamy inwestorów, że zaprezentowane kwoty zgodnie z naszą definicją skorygowanej EBITDA mogą nie być porównywalne do podobnych środków zaprezentowanych przez podobne spółki naszego przemysłu, gdyż nie wszystkie spółki i analitycy wyliczają skorygowaną EBITDA w ten sam sposób. Prezentujemy skorygowaną EBITDA, ponieważ uważamy ją za ważną miarę uzupełniającą naszych wyników oraz sądzimy, iż jest często używana przez analityków papierów wartościowych, inwestorów oraz inne zainteresowane strony w ocenie spółek w naszym przemyśle. Zarząd sądzi, że zrozumienie przez inwestorów naszych wyników jest zwiększone przez włączenie tego wskaźnika finansowego nieprzewidzianego w GAAP jako rozsądnej podstawy dla porównywania naszych bieżących wyników operacyjnych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu przepisów dotyczących „bezpiecznej przystani” amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi. Takie stwierdzenia mogą, ale nie muszą być, identyfikowane za pomocą słów takich jak „może”, „wierzy”, „przewiduje”, „może”, „powinien”, „zamierza”, „planuje”, „będzie”, „cel(e),” „może”, „oczekuje” „oczekuje(a),” „oszacuj(e),” „projekt(y),” „prognoza'', „pozycjonowany”, „w przybliżeniu”, „potencjał”, „cel”, „strategia”, „perspektywy” i podobne wyrażenia. Przykłady stwierdzeń dotyczących przyszłości obejmują między innymi: oświadczenia dotyczące możliwości montażu i dystrybucji, zdecentralizowanej produkcji oraz w pełni zdigitalizowanych rozwiązań w zakresie autonomicznej jazdy. Wszystkie takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na aktualnych przekonaniach, oczekiwaniach i założeniach kierownictwa oraz podlegają ryzyku, niepewności i innym czynnikom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki znacznie różnią się od wyników wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym komunikacie. Dodatkowe czynniki ryzyka i niepewności, które mogą mieć wpływ na stwierdzenia dotyczące przyszłości Cenntro, można znaleźć w ujawnieniach zawartych w publicznych zgłoszeniach Cenntro w SEC, w tym w „Czynnikach ryzyka” w Cenntro Raport roczny na formularzu 20-F złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 25 kwietnia 2022 r., z którym można się zapoznać na stronie www.sec.gov.

 

8

8

Modeli
Pojazdów

32

32

Kraje
Certyfikowane

6

6

Fabryk
Montażowych

238

238

Przyznanych
Patentów