facebook
youtube

Cenntro Electric Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 24 C, 02-220 Warszawa

Godziny pracy

Pon - Pt : 09:00 do 17:00

Szybki kontakt

+48 502 226 652, +48 502 226 418

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka plików Cookies

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i jest zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

CENNTRO ELECTRIC SP. Z O.O. ,
Ul. Łopuszańska 24 C, 02-220 Warszawa,
KRS: 0000978169, NIP:  5213973309

Ochrona Twoich danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością
i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: bok@cenntrocars.pl .

1. Kogo dane osobowe są przez nas zbierane

Użytkowników naszej strony internetowej, naszych klientów, dostawców i parterów biznesowych, wykonawców i podwykonawców, pracowników, konsumentów, osób, które kontaktują się z naszą firmą w jakikolwiek sposób, kandydatów do pracy.

2. Jak zbieramy dane osobowe

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie, poprzez kontakt telefoniczny z nami, poprzez bezpośrednie odwiedzenie naszej firmy, podczas składania zamówienia, podczas kontaktu z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych,
aplikacji i/lub podobnych technologii.

3. Które dane osobowe zbieramy i przetwarzamy

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, stanowisko w firmie, wykształcenie, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, NIP, KRS, adres firmowy i/lub domowy oraz inne dane kontaktowe, zainteresowania,
historię komunikacji (w tym notatki z rozmów i spotkań z Tobą) oraz informacje finansowe. W momencie korzystania z naszej strony internetowej, technologie śledzące zbierają pewne dane statystyczne, które wysyłane są przez przeglądarkę
do naszej witryny. Obejmuje to takie informacje jak: adres IP, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, język i ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i adresy odsyłających stron internetowych.

4. Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • w celu zawarcia i wykonywania wiążących nas umów, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • dla zapewnienia Tobie informacji na tematu naszych usług oraz produktów z oferty naszej firmy;
 • prowadzenia komunikacji z Tobą (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania: telefonicznie lub wiadomość e-mail, przedstawienia oferty handlowej;
 • dostarczenia na wskazany przez Ciebie adres zamówionych produktów (Poczta Polska / Firma kurierska);
 • prowadzenia działań marketingowych i analitycznych;
 • wysyłki e-maili i newsletterów;
 • wystawiania faktur VAT do transakcji dokumentującej zakup;
 • obsługi rozliczeń i identyfikacja Twojej płatności;
 • przetwarzania danych osobowych do celów rachunkowych i podatkowych;
 • powiadamiania Cię o wszelkich zmianach w usługach i produktach w naszej ofercie;
 • udzielania gwarancji;
 • rozpatrywania reklamacji;
 • umożliwienia Tobie udziału w akcjach promocyjnych;
 • poprawy naszych usług;
 • umożliwienia Tobie zgłaszania problemów z naszą stroną internetową;
 • przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji;
 • w celach rekrutacyjnych;
 • w innych celach związanych z działalnością firmy.

5. Podstawa prawna zbierania i przetrzymywania Twoich danych osobowych

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych nasza firma jest zobowiązana do określenia podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Twoja zgoda;
 • wykonanie umowy, którą zawarliśmy z Tobą lub innymi osobami;
 • uzasadniony interes prawny naszej firmy lub naszych partnerów biznesowych;
 • zgodność z przepisami prawa.

6. Cele udostępniania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

 • osobom trzecim, w tym organom państwowym, dostawcom usług IT oraz innym osobom zaangażowanym przez naszą firmę w celu świadczenia i realizacji usług wymaganych i zamówionych przez Ciebie;
 • w celu ochrony praw własności intelektualnej dotyczących materiałów wyświetlanych na naszej stronie internetowej lub w inny sposób;
 • w celu uzyskania porady prawnej lub innej profesjonalnej porady;
 • w celu reagowania na wniosek prawny lub wypełnianie obowiązków prawnych;
 • w celu prawidłowego rozliczenia wystawionych przez nas faktur, rachunków, paragonów oraz innych dokumentów księgowych;
 • możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy sprzedajemy, kupujemy lub łączymy jakąkolwiek działalność lub aktywa, w tym z potencjalnym sprzedawcą lub nabywcą takiej firmy lub aktywów.
 • za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, które oferują produkty, które mogą Cię zainteresować. Firmy te mogą następnie skontaktować się z Tobą bezpośrednio w sprawie produktów
  lub przykładowych ofert. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności danych użytkownika i nie mogą z niego korzystać w jakimkolwiek celu innym niż cele określone w niniejszej Polityce prywatności.
 • możemy umożliwiać użytkownikom zostawianie na stronie wpisów, komentarzy lub recenzji. Jeśli zdecydujesz się przesłać nam takie informacje, przesłane przez Ciebie informacje mogą być ogólnie dostępne.
  Informacje udostępniane w tych obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które uzyskują do nich dostęp.
 • możemy zostać poproszeni o udostępnienie Twoich danych osobowych w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wykonania prawa lub procesu prawnego, w tym do odpowiedzi na wnioski rządowe lub regulacyjne.
  Ujawnienie może również być konieczne, jeśli mamy powody, aby sądzić, że ujawnienie jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania w celu wyegzekwowania wszelkich praw naszej firmy,
  w tym przeciwko Tobie lub osobie trzeciej, w związku z windykacją należności lub naruszenia warunków umowy.
 • możemy udostępnić Twoje dane osobowe w celu ochrony bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów lub innych stron, a także w celu zapobiegania naruszenia naszych praw lub mienia, prawi i mienia innego
  administratora danych osobowych lub gdyby ktokolwiek inny mógł zostać pokrzywdzony w ten sposób.

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Nasza firma podejmuje uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, przypadkową utratą i 
zniszczeniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak ich potrzebujemy do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Okres ten będzie różny w zależności od Twoich kontaktów i współpracy z nami. Na przykład, gdy skorzystasz z
naszych usług, zachowamy zapis Twoich danych potrzebnych do fakturowania, podatków, gwarancji. Możemy również prowadzić korespondencję mailową w różnych sprawach jak np. przedstawienie oferty, zawieranie umów,
kwestie reklamacji. Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich danych to usuniemy je. Natomiast nawet jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania od nas informacji marketingowych, zachowamy Twój adres e-mail,
aby wykluczyć go z bazy list marketingowych.

9. Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

A) prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia Twoich danych osobowych.
W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, kontaktując się z Administratorem strony pod adresem: bok@cenntrocars.pl

Usunięcie danych osobowych ze zrealizowanej umowy i wystawionego dokumentu sprzedaży Faktura VAT nie jest możliwe. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

B) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli wcześniej taką zgodę wyraziłeś.
C) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
D) prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

10. Odnośniki do stron podmiotów trzecich w naszym serwisie www i ich polityka prywatności

A) Strona internetowa WWW może zawierać odnośniki do innych stron podmiotów trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności obowiązujące na stronach podmiotów trzecich stosowaną przez właścicieli,
operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

B) Administrator informuje , iż treści podmiotów trzecich zamieszczone na naszej stronie www, maja jedynie charakter informacyjny. Ryzyko wynikające z podejmowanych przez Ciebie decyzji na podstawie informacji zamieszczonych na naszej
stronie WWW oraz ewentualna odpowiedzialności za nie spoczywa wyłącznie na Tobie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem korzystania z naszej strony www. Prezentowane na naszej stronie
Internetowej WWW usługi, towar, etc. Nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeku Cywilnego.

11. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem naszej strony internetowej w kategorii „Polityka prywatności”.

 

Pliki cookies oraz inne technologie śledzące

1. Co to są cookies („ciasteczka”)

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Jakie długo są przechowywane Cookies

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
A) „sesyjne” (session cookies) : pliki tymczasowe, które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
B) „stałe” (persistent cookies) : pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

3. W jaki sposób możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies albo je usunąć

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.

Pliki cookies mogą być przez Ciebie usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej z której korzystasz.

Jak nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki

Jeżeli nie chcesz aby pliki cookies były instalowane w twoim urządzeniu końcowym, to możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w ten sposób:

 1. Przeglądarka internetowa Google Chrome:
  Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox:
  Usuwanie ciasteczek
  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer:
  Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 4. Przeglądarka internetowa Opera:
  Ustawienia ciasteczek
  http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Niestety w przypadku zablokowania plików cookies na naszej stronie www nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

4. Cookies podmiotów trzecich

Korzystając z naszej strony www możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, YouTube, Google, Twitter, Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., 
Fleet Meetings Sp. z o.o.. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

5. Local Storage

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszej strony www używamy innych niż cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze strony www w wydzielonej część
pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona www, której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

6. Gogle Analitycs (Cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez naszą stronę www źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający
korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem
i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji na temat ochrony prywatności w ramach usługi Google Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

7. Logi serwera:

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP,
datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi
osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest
ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Aktualności ze świata
Cenntro Electric

8

8

Modeli
Pojazdów

32

32

Kraje
Certyfikowane

6

6

Fabryk
Montażowych

238

238

Przyznanych
Patentów